Algemene Ledenvergadering 2013

De algemene ledenvergadering 2013 zal plaatsvinden op 29 mei om 19.30 uur in sportcentrum de Bloemen.

De agenda is als volgt vastgesteld:

1. Opening
2. Aanpassing agenda
3. Goedkeuring notulen ALV 30 mei 2012
4. Jaarverslagen
– Wedstrijdsecretariaat
– Penningmeester
5. Verkiezing bestuursleden
– Uitbreiden kader/trainers-coaches
6. Overige commissies/Scheidsrechters
7. Mededelingen vanuit NBB
8. 50 jarig bestaan
9. Sponsoring
10. Subsidie – ontwikkelingen
11. Rondvraag
12. Scheidsrechtersindeling
13. Sluiting