NBB in financieel zwaar weer!

Wellicht hebben jullie het reeds in de krant gelezen maar de financiële situatie van de NBB is uitermate zorgelijk. Helaas niet voor de eerste keer. De NBB heeft daarom ondermeer besloten de activiteiten van het Nederlandse heren team alsmede van de jongens U20 voor 2 jaar stop te zetten. Tevens volgt er een versobering op het hoofdkantoor en worden er externe gelden gezocht om de hoogste nood op te lossen.

Afgelopen woensdag 21/11 was er een rayonvergadering Noord Holland in de Bloemen waar bijna alle verenigingen aanwezig waren alsmede de directeur en voorzitter van de NBB. De NBB presenteerde een plan van aanpak om over  2 jaar weer gezond te zijn. Dit plan van aanpak werd met een kleine meerderheid naar de prullenbak verwezen
door de vergadering. Het grootste “tegen” argument : dat met name de grote verenigingen geen vertrouwen meer hebben in de NBB. De vereniging die “voor” het plan gekozen hadden waren van mening dat ze geen keus hebben anders is de NBB failliet.

Op de Algemene Jaarvergadering van de NBB, komende zaterdag, zal het rayon Noord Holland dan ook negatief adviseren m.b.t. plan van aanpak. Hoe de andere rayons  hier tegenover staan is onduidelijk.

Tevens heeft de vergadering (lees de verenigingen) unaniem akkoord gegeven voor een renteloze lening van rayon Noord Holland aan de NBB van €. 25.000,–  Dit op verzoek van de NBB. Dit is ook verzocht aan de andere rayons.
Al met al een zeer zorgelijke situatie.

Gelukkig is het rayon Noord-Holland wel gezond en zullen de wedstrijden en andere activiteiten die onder het rayon vallen niet in gevaar komen.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied zullen wij jullie informeren.

Het bestuur.