Donatie Rabobank Coöperatiefonds

Op donderdag 27 november 2014 hebben diverse verenigingen en stichtingen een donatie ontvangen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Noord-Kennemerland U.A. Ook The Sea Devils, vertegenwoordigd door Herman Hollnders en Cees Castricum, mocht een cheque in ontvangst nemen uit handen van de directeur de heer U. Pekdemir en de afgevaardigde van de Ledenraad de heer W. Kempers.

De bijdrage heeft het mogelijk gemaakt dat wij Henk Pieterse konden uitnodigen om een clinic te geven in het kader van ons 50-jarig bestaan met als thema De “Pest-mij-maar” tour. De clinic was bijzonder leuk en succesvol mede door de deelname van meer dan 50 kinderen.

Wij hebben de directie van de Rabobank Noord-Kennemerland en haar Ledenraad namens al onze leden bedankt!!